ADON Magazine: GLITZ!

GLITZ story from ADON magazine #24
Photography Serge Lee
Style Alexey Borodachev-Arkhipov
Grooming Eugenia Lenz
Model Matvey Voskrebentsev
2016, Moscow